خط مشی

خط مشی، استراتژی‌ها و اهداف

شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس با در اختیار داشتن سرمایه های انسانی متعهد و متخصص در زمینه های انجام خدمات بازرگانی، تأمین کالا و تجهیزات فعال می باشد.

 

برنامه های راهبردی شرکت بر پایه الگوهاي بيان شده در استانداردهای بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008، سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2004، سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی OHSAS18001:2007 و سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002:2014 اجرا می گردد و در این راستا اصول زیر در شرکت مد نظر قرار می‌گیرد:

 

  • اصلاح، بهبود و مدیریت مستمر فرآیندهای ارائه خدمات به مشتریان و سهامداران با رعایت موازین کیفیت و از طریق بازنگری و بهبود فرآیندهای نظارتی و رعایت الزامات سلامت، ایمنی و زیست محیطی.
  • اجتناب از ایجاد هرگونه آلودگی های زیست محیطی و برنامه ریزی در جهت کاهش ریسک ها و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی.
  • رعایت و اجرای کلیه استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با زمینه های فعالیت شرکت و اقدام به هنگام برای به روز رسانی مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری در شرکت.
  • افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان بیرونی به ویژه سهامداران و مشتریان و پاسخگویی سریع و مناسب به آنها
  • احترام به کرامت کارکنان، منطبق با ارزش های سازمانی و ارتقای سطح دانش، مهارت و رفتار آنان در قالب برنامه های مدون و همچنین افزایش سطح رضایتمندی آنان.

 

این خط مشیء، سرلوحه اجرای فعالیت ها و فرآیندها قرار گرفته و حصول اطمینان ازآگاهی، درک و اجرای آن در سطح شرکت و همسویی با اهداف و خط مشیء گروه، از مسئولیت مدیران بوده و همه کارکنان نیز ملزم به تبعیت از آن می باشند.

 

این خط مشی برای عموم قابل دسترس می باشد و به منظور تداوم در اجراء، سالیانه مورد بازنگری قرار می گیرد.

 

آخرین خبرها